Foreningens bestyrelse

- Vibeke Iversen, cand. jur., chefjurist, Københavns Kommune

- Søren Højgaard Mørup, professor dr.jur., Aarhus Universitet 

- Christian Vigh, afdelingschef, Statsforvaltningen

- Steen Rønsholdt, dr. jur., professor, Københavns Universitet

- Hans B. Thomsen, cand. jur., afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

- Morten Engberg, cand. jur., kontorchef, Folketingets Ombudsmand

- Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten Advokatpartnerselskab

- Kristian Korfits Nielsen, dommer, Højesteret

- Niels Fenger, landsdommer, professor dr.jur., Københavns Universitet

- Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager

- Karsten Revsbech, professor, dr. jur., Aarhus Universitet

- Pernille Christensen, juridisk chef, KL