komret bestyrelsen

Karsten Revsbech

Professor, dr. jur., Aarhus Universitet

* Født 1950

* Cand. jur. og cand.scient.pol.

* Dr. jur. 1987 på grundlag af afhandlingen "Planer og forvaltningsret".

* Ansat ved Aarhus Universitet siden 1980, fra 1992 som professor i forvaltningsret.

* Har skrevet flere bøger mv. vedrørende forvaltningsret, kommunalret og miljøret.

* Har været medlem af forskellige lovforberedende udvalg, undersøgelseskommissioner og nævn mv. inden for det offentligretlige område. Medlem af Folketinget Ombudsmands og Rigsrevisionens evalueringspaneler.