Lene Conrad

Chefkonsulent (souschef) i Tilsynet i Ankestyrelsen

* Født i 1976

* Cand.jur., 2001

* Kontor- og ankechef i Ankestyrelsen fra 2012-2019:

  - 2012-2018: Familieret og international adoption, herunder næstformand i Adoptionsnævnet

  - 2018-2019: Arbejdsskade

  - 2019-1.10.2020 : Kommunalret (Tilsynet med kommuner og regioner samt mellemkommunal uenighed)

* 2001-2012: Erfaring med sagsbehandling, lovforberedende arbejde og ministerbetjening på det familieretlige område i Civilretsdirektoratet, Familie- og Forbrugerministeriet, Familiestyrelsen og endelig Ankestyrelsen.