komret bestyrelsen

Vibeke Iversen

Chefjurist, cand.jur., Københavns Kommune 

* Født 1951

* Cand. jur. 1976

* Advokatbestalling 1992, p.t. deponeret

* Har tidligere været ansat i Københavns Kommunes Plan - og Ejendomsdirektorat, Folketingets Ombudsmand og Retten i Lyngby, og har undervist på blandt andet Forvaltningshøjskolen og Politiets Lederuddannelse

* Medlem af Klagereformudvalget, Betænkning 1395/2000Medlem af Jens Peter Christensen - ekspertgruppen, Betænkning 1425/2002

* Medlem af Udvalget vedr. kommunale råd og nævn mv., nedsat under Finansministeriet. Betænkning maj 2003 - Finansministeriets Kontaktforum for regelforenkling og administrative lettelser på det kommunale område, 2003

* Medlem af Udvalget vedr. de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, nedsat under Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Betænkning december 2006

* Nuværende beskæftigelse: Chefjurist i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Kontaktinfo:

* Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.