GDPR – udvalgte problemstillinger, herunder om Justitsministeriets evaluering

v/højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen, kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Justitsministeriet, og en medarbejder fra Datatilsynet

24. august 2021, kl. 17-19, København
26. august 2021, kl. 17-19, Aarhus