Seminar om aktindsigt - udvalgte praktiske problemstillinger

  • Miljøoplysningsloven v/chefkonsulent Christian Østrup, Miljø- og Fødevareministeriet
  • Nyheder fra ombudsmanden med fokus på aktindsigt og den politiske beslutningsproces v/kommitteret Kaj Larsen og områdechef Kirsten Talevski, Folketingets Ombudsmand
  • Ressourcereglen v/advokat, Ph.D Azad Taheri Abkenar, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith (kun i København)
  • Indsigtsretten og samspillet mellem persondatareglerne og aktindsigt v/chefkonsulent Karin Hoffmann-Hansen, KL

3. september 2020, kl. 15-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København

16. september 2020, kl. 15-19, Horten, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus