kommunalret

Tendenser i kommunalfuldmagten (udvidet seance)

v/professor dr.jur. Karsten Revsbech, Aarhus Universitet, professor dr.jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet, chefkonsulent Hanna Ege, Social- og Indenrigsministeriet, og afdelingschef Christian Vigh, Statsforvaltningen

14. april 2016, kl. 17.00 i Aarhus

19. april 2016, kl. 17.00 i København (i forbindelse med foreningens generalforsamling)

Powerpoint Karsten Revsbech

Powerpoint Christian Vigh

Powerpoint Hanna Ege