EMRK's betydning for forvaltningen og forvaltningsretten

  • Landsdommer Niels Fenger, Østre Landsret

10. september 2019, kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København

17. september 2019, kl. 17-19, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C