Medlemsnyt december 2020

Medlemsnyt

På grund af restriktionerne som følge af covid-19 har foreningen valgt at gennemføre medlemsmødet "Nyheder og highlights fra praksis i det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen"
v/Chefkonsulent Lene Conrad, Tilsynet i Ankestyrelsen, og Chefkonsulent Christian Ougaard, Retsenheden i Ankestyrelsen, som et virtuelt møde på Teams.

Mødet afvikles tirsdag den 12. januar 2021 kl. 16-17 (bemærk ændret tidspunkt!) – dvs. datoen for Københavner-mødet.

Det planlagte fysiske medlemsmøde i Aarhus 21. januar 2021 aflyses.

Tilmelding sker via foreningens hjemmeside her senest 7. januar 2021.

Invitation i form af Teams-link sendes til de e-mailadresser, der er opgivet ved tilmelding.
Tilmelder én person flere deltagere, skal denne derfor anføre deres e-mailadresser eller selv videresende Teams-invitationen.

OBS! Det er afgørende for lydkvaliteten, at alle slår lyd og kamera fra under hele seminaret.

Husk at give besked, hvis der sker ændring i e-mailadresser, kontaktpersoner, EAN-numre eller andet.

Hvis I har kollektivt medlemskab, vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (formand)

Pernille Christensen, Juridisk chef (næstformand)