Medlemsnyt januar 2020

Emnet for foreningens næste medlemsmøde er:

 Ny bog: Forvaltningsret – sagsbehandling ("den gule bog"), 8. udg. – hvad nyt?

 v/Professor dr.jur. Karsten Revsbech og Professor dr.jur. Søren Højgaard Mørup

Medlemsmødet finder sted

Mandag den 17. februar 2020, kl. 17, Horten, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus

og dubleres

 Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 17, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

I forbindelse med arrangementerne serveres en let anretning.

Tilmelding via foreningens hjemmeside senest 6. februar 2020.

Husk at give os besked, hvis I har ændringer i e-mailadresser, kontaktpersoner, EAN-numre eller andet.

Hvis I har kollektivt medlemskab, vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (formand) 

Pernille Christensen, Juridisk chef (næstformand)