kommunalret

Medlemsorientering april 2018

Seminar til festligholdelse af den nye forvaltningsretsbog

finder sted onsdag den 16. maj 2018, kl. 15-19, hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V.

Program:

De enkelte indlæg fokuserer på nyheder, tendenser og aktuelle problemstillinger. Herudover vil fokus også være på, hvad der er sket på de enkelte områder siden den tidligere udgave af forvaltningsretsbogen fra 2002.

15.00-15.10: Velkomst v/Vibeke Iversen og Anders Valentiner-Branth

15.10-15.40: Intro til bogen samt om forvaltningsretten og dens kilder, sag-afgørelse-part, forvaltningsmyndigheder, inhabilitet og om vejledning og information (Kapitel 1, 2, 3, 7 og 10) v/Niels Fenger

15.40-15.55: Opgavefordeling og delegation (Kapitel 4) v/Anders Valentiner-Branth

15.55-16.15: Retsgrundlaget for offentlig personaleforvaltning og konkrete personalebeslutninger (Kapitel 5 og 6) v/Jens Kristiansen

16.15-16.35: Pause

16.35-17.05: Legalitetsprincippet, grundsætningen om saglig forvaltning og andre almindelige retsgrundsætninger om afgørelsers indhold (Kapitel 8 og 9) v/Søren Højgaard Mørup

17.05-17.25: Sagsoplysning (Kapitel 11) v/Hanne Marie Motzfeldt

17.25-17.40: Folketingets Ombudsmand (Kapitel 21) v/Kirsten Talevski

17.40-17.55: Pause

17.55-18.30: Kommunernes og regionernes organisation og regelgrundlag, kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne og regionerne (Kapitel 17, 18 og 19) v/Hans B. Thomsen, Hanna Ege og Christina Ekmann

18.30-19.00: Partsmedvirken, afgørelsens udformning, begrundelse og klagevejledning, afgørelsens meddelelse og om domstolsprøvelse samt afslutning (Kapitel 12, 14, 15 og 20) v/Niels Fenger

Herefter vil der være mulighed for at netværke og der serveres mad og drikke.

Tilmelding til sekretariatet: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 7. maj 2018.

Venlig hilsen Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Vibeke Iversen, Chefjurist, (formand)

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur., (næstformand)