Medlemsnyt november 2019

Foreningen afholder i november seminar (på 4 timer) om nye forvaltningsretlige tendenser og nyheder

Oplægsholderne på seminaret er: Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand Direktør Louise Vadheim Guldberg, Folketingets Ombudsmand Vicedirektør Lennart Hem Lindblom, Folketingets Ombudsmand Advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager Advokat Ole Hasselgaard, Nielsen Nørager Advokat Rasmus Blaabjerg, Nielsen Nørager

Seminaret finder sted mandag den 11. november 2019, kl. 16-20 hos Danske Advokaters kursus- og mødecenter ”Valencia”, Vesterbrogade 32, 1620 København V

og dubleres mandag den 18. november, kl. 16-20 hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Preben Hornungstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

Program

16.00-16.05:  Velkomst

16.05-16.50:  Ombudsmandsinstitutionen – nutid og fremtid? ved Folketingets Ombudsmand (og fra den 1. november 2019 højesteretsdommer) Jørgen Steen Sørensen

16.50-17.15: Lidt om ekspropriation og udvalgte forvaltningsretlige spørgsmål ved advokat Ole Hasselgaard, Nielsen Nørager

17.15-17.30:  Pause

17.30-18.30:  Forvaltningsretslige tendenser og nyheder ved kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, og advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager

18.30-18.45:  Pause

18.45-19.10:  Samspillet mellem GDPR og forvaltningsretten ved advokat Rasmus Blaabjerg, Nielsen Nørager

19.10-19.50:  Om ombudsmandens myndighedsguide og om sager, der behandles af egen drift, ved direktør Louise Vadheim Guldberg, Folketingets Ombudsmand, og vicedirektør Lennart Hem Lindblom, Folketingets Ombudsmand

19.50-20.00:  Afrunding og afslutning af seminaret ved advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager

20.00-?:         Netværk og let anretning

Tilmelding via foreningens hjemmeside her senest 4. november 2019.

Husk at give os besked, hvis I har ændringer i e-mailadresser, kontaktpersoner, EAN-numre eller andet. Hvis I har kollektivt medlemskab, vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (formand) 

Pernille Christensen, Juridisk chef (næstformand)