Medlemskab

Medlemskab tegnes for hvert kalenderår ved indbetaling af kontingent. 

Medlemskab kan tegnes som et personligt medlemskab eller som et kollektivt medlemskab f.eks. for myndigheder, institutioner og andre juridiske personer. 

I forbindelse med indmeldelse modtager sekretariatet gerne oplysninger om navn, adresse, mail og - ved kollektive medlemsskaber - kontaktperson. Hvis flere personer ønsker at modtage foreningens medlemsorienteringer via mail bedes navne og mail-adresser oplyst på de pågældende personer. Mail til sekretariatet er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

I 2017 udgør det årlige medlemskontingent for personlige medlemmer 200 kr. 

Et kollektivt medlemskab for myndigheder, institutioner og andre juridiske personer udgør 2.000 kr.

Studerende kan vederlagsfrit blive medlemmer af foreningen.

Udmeldelse af foreningen kan ske med virkning for det efterfølgende kalenderår.

Udmeldelse bedes meddelt skriftligt til sekretariatet.