Medlemsskab

Medlemskab tegnes for hvert kalenderår ved indbetaling af kontingent. 

Medlemskab kan tegnes som et personligt medlemskab eller som et kollektivt medlemskab f.eks. for myndigheder, institutioner og andre juridiske personer. 

I forbindelse med indmeldelse modtager sekretariatet gerne oplysninger om navn, adresse, mail og - ved kollektive medlemsskaber - kontaktperson. Hvis flere personer ønsker at modtage foreningens medlemsorientering via mail bedes navne og mail-adresser oplyses på de pågældende personer. Mail til sekretariatet er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

I 2017 udgør det årlige medlemskontingent for personlige medlemmer 200,- kr. 

Et kollektivt medlemsskab for myndigheder, institutioner og andre juridiske personer udgør 2.000,- kr.

Studerende kan vederlagsfrit blive medlemmer af foreningen.

Udmeldelse af foreningen kan ske med virkning for det efterfølgende kalenderår.

Udmeldelse bedes meddelt skriftligt til sekretariatet.