Retssikkerhed på det sociale område

v/vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson, Justitia, og retschef i Retsenheden i Ankestyrelsen, Stine Maria Tolstrup Christensen

15. juni 2021, kl. 17-19, København
17. juni 2021, kl. 17-19, Aarhus