Forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige nedslag med fokus på samspillet mellem disse regler

Forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige nedslag med fokus på samspillet mellem disse regler v/ højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen og advokat Jens Møller, Civitas Advokater

11. april 2023, kl. 17.30-19.30, Aarhus (Aarhus Universitet - Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C)

12. april 2023, kl. 17.00-19.00, København (ifm. generalforsamling) (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup)

Præsentation: GDPR – udvalgte problemstillinger v/Kristian Korfits NielsenGDPR – udvalgte problemstillinger v/Kristian Korfits Nielsen

Præsentation: GDPR og forvaltningsretten - udvalgte problemstillinger v/Jens Møller