Politikeres og myndigheders brug af sociale medier

10. november 2022, kl. 17-19, København (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup) v/direktør for fagområdet Jura, Jens Teilberg Søndergaard, Skattestyrelsen, og advokat Emilie Loiborg, Horten

17. november 2022, kl. 17-19, Aarhus (Aarhus Universitet - Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 4, Bygning 1421, 8000 Aarhus C) v/professor, ph.d. Sten Bønsing, Aalborg Universitet,  og advokat Emilie Loiborg, Horten

Præsentation: Politikere og myndigheders brug af sociale mederi v/Jens Teilberg Søndergaard

Præsentation: Myndigheders brug af sociale medier - den forvaltningsretlige ramme v/Emilie Loiborg

Præsentation: Politiere og myndigheders brug af sociale medier v/Sten Bønsing

Notater vedrørende politikeres brug af sociale medier:

* Statsministerens svar på spørgsmål om brug af sociale medier S 629

* Statsministerens svar på spørgsmål om sociale medier S 599

* Notat fra ministerier om retlige forhold ved ministres brug af sociale medier

* Notat om retlige forhold ved ministres brug af sociale medier

* Generel udtalelse om forvaltningens bistand til kommunalbestyrelsen