Seminar om aktindsigt - udvalgte praktiske problemstillinger

  • Miljøoplysningsloven v/chefkonsulent Christian Østrup, Miljø- og Fødevareministeriet
  • Nogle nye sager om aktindsigt fra ombudsmandens praksis v/kommitteret Kaj Larsen og områdechef Kirsten Talevski, Folketingets Ombudsmand
  • Ressourcereglen v/advokat, Ph.D Azad Taheri Abkenar, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
  • Indsigtsretten og samspillet mellem persondatareglerne og aktindsigt v/chefkonsulent Karin Hoffmann-Hansen, KL

3. september 2020, kl. 15-17 som virtuelt møde via Microsoft Teams

16. september 2020 i Aarhus - AFLYST

Se det opdaterede program for seminaret her.

Christian Østrups præsentation

Kaj Larsens og Kirsten Talevskis præsentation

Azad Taheri Abkenars præsentation

Karin Hoffmann-Hansens præsentation