kommunalret

April 2017

Torsdag den 20. april 2017 afholder foreningen den planlagte generalforsamling i København.

Herefter skulle der have været afholdt oplæg ved adm. dir. Lars Liebst og advokat Rikke Søgaard Berth om afholdelse af større kulturevents. Da offentliggørelsen af Kulturministeriets rapport om dette emne er blevet forsinket, udskydes oplægget herom til senere på foråret. I stedet vil der efter generalforsamlingen være et oplæg om kommuner og fonde ved advokat Rikke Søgaard Berth.

Generalforsamling og det ændrede medlemsmøde afholdes som planlagt:

Torsdag den 20. april 2017, kl. 17:00 – ca. 19:00

Københavns Rådhus

Hovedkassen (i forhusets stueetage)

1599 København V

Hovedindgangen til Rådhuset lukker kl. 17.00, derefter skal bagindgangen ved Brandstationen benyttes.

De medlemmer, der allerede har tilmeldt sig, og som ønsker at deltage i det ændrede møde, behøver ikke at foretage sig yderligere. Frist for nye tilmeldinger eller afbud til mødet er onsdag den 19. april 2017.

Medlemsmødet i Aarhus mandag den 24. april 2017 aflyses på grund af få tilmeldinger.

Supplerende medlemsmøde om afholdelse af større kulturarrangementer

Oplæggene vil blive afholdt tirsdag den 6. juni 2017 hos Horten, Philip Heymans Allé 7, Hellerup, og mandag den 12. juni 2017 i Richard Mortensenstuen, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus.

Særskilt medlemsorientering følger.

Venlig hilsen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

 

Vibeke Iversen, Chefjurist (formand)

Søren Højgaard Mørup, Professor dr. jur (næstformand)