Medlemsnyt august 2019

Emnet for foreningens næste medlemsmøde er:

EMRK's betydning for forvaltningen og forvaltningsretten

v/Landsdommer Niels Fenger, Østre Landsret

Medlemsmødet finder sted

Tirsdag den 10. september 2019, kl. 17-19

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

og dubleres

Tirsdag den 17. september 2019, kl. 17-19

Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

I forbindelse med arrangementerne serveres en let anretning.

Tilmelding via foreningens hjemmeside her senest 4. september 2019.

Husk at give os besked, hvis I har ændringer i e-mailadresser, kontaktperson, EAN-numre eller andet. Hvis I har kollektivt medlemskab, vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (formand) og Pernille Christensen, Juridisk chef (næstformand)