Medlemsnyt januar 2019

Emnet for foreningens næste medlemsmøde er:

Hvordan skal politisk-administrative skandalesager undersøges i fremtiden?

Undersøgelse af politisk-administrative skandalesager har i de seneste år været et varmt politisk emne. Undersøgelseskommissionerne er både langsomme og dyre og ender som regel i ingenting, lyder kritikken. Skandalesager bør i stedet undersøges af politikerne selv. Med folketingshøringer, videregående parlamentariske undersøgelser mv. 

Udvalget om undersøgelseskommissioner har med sin netop afgivne betænkning om ”Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer” (Bet. 1571/2018) gennemtrawlet emnet, belyst reformmulighederne og vurderet fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesformer. Nu står så den politiske stillingtagen på dagsordenen.

Formanden for udvalget, højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, vil fortælle om emnet og give sit bud på, hvad der måske er i vente.

Medlemsmødet finder sted

Onsdag den 23. januar 2019, kl. 17-19, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C   og dubleres

Onsdag den 6. februar 2019, kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

I forbindelse med arrangementerne serveres en let anretning.

Tilmelding via foreningens hjemmeside: http://kommunalret.dk/medlemsarrangementer senest 17. januar 2019.

Husk at give os besked, hvis I har ændringer i e-mailadresser, ændring af kontaktperson, EAN-numre eller andet.

For kollektive medlemskaber vil vi opfordre jer til at tilmelde e-mailadresser for alle, der ønsker direkte information om foreningens arrangementer mv.

Venlig hilsen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark

Vibeke Iversen, Chefjurist (formand) og Søren Højgaard Mørup, Professor dr.jur. (næstformand)