Foreningens bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i 2022

- Søren Højgaard Mørup, højesteretsdommer og professor, dr.jur. (formand)

- Pernille Christensen, juridisk chef, KL (næstformand)

- Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

- Morten Engberg, kontorchef, Folketingets Ombudsmand

- Rikke Søgaard Berth, advokat og partner, Horten Advokatpartnerselskab

- Kristian Korfits Nielsen, dommer, Højesteret

- Anders Valentiner-Branth, advokat og partner, Civitas Advokater

- Christian Vigh, sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune 

- Sten Bønsing, professor, Ph.D., Aalborg Universitet

- Jesper Schaumburg-Müller, chefkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet

- Jacob Hess, vicedirektør i Ankestyrelsen