Sten Bønsing

Professor, Ph.D., på Aalborg Universitet

* Født 1970

* 2014-2022 videnjurist i advokatfirmaet HjulmandKaptain

* 2001 Ph.D. afhandling med titlen ”Brancheregler og brancheproces”

* Forsker navnlig i den almindelige del af forvaltningsretten

* Har de senere år navnlig beskæftiget sig med korruption, strafansvar, bestikkelse mv.

* Se nærmere: https://vbn.aau.dk/da/persons/107062