Sten Bønsing

Professor, Ph.D., på Aalborg Universitet

- Født 1970

- Siden 2014 videnjurist i advokatfirmaet HjulmandKaptain

- 2001 Ph.D. afhandling med titlen ”Brancheregler og brancheproces”

- Forsker navnlig i den almindelige del af forvaltningsretten

- Har de senere år navnlig beskæftiget sig med korruption, strafansvar, bestikkelse mv.

- Se nærmere: https://vbn.aau.dk/da/persons/107062