Jesper Schaumburg-Müller

Kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Født 1975

- 2000: Cand.jur. fra Københavns Universitet

- 2000: Fuldmægtig, Undervisningsministeriet

- 2003: Udvalgssekretær, Folketingets Administration

- 2007: Specialkonsulent, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

- 2008: Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet

- 2015: Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen

- 2019: Kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Andre hverv:

- 2019: Formand for Omflytningsnævnet

- 2019: Sagkyndig dommer i Østre Landsret

- 2018: Dommer i Tjenestemandsretten for Statens Tjenestemænd i Grønland

- 2016: Medlem af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

- 2016-2019: Medlem af Advokatnævnet

- 2015: Dommer i Tjenestemandsretten