Jacob Hess

Vicedirektør for Social, Beskæftigelse og Tilsyn, Ankestyrelsen

* Født 1972

* Cand. Jur. 1998

* Stiftamtmand for Ribe, Haderslev, Viborg og Århus stifter

* Har tidligere bl.a. været kontorchef i Børne- og Undervisningsministeriet og i Sundhedsministeriet og vicedirektør i BUPL

* Tidligere underviser i forvaltningsret og nu censor ved jura på Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet