komret bestyrelsen

Søren Højgaard Mørup

Professor dr.jur, Aarhus Universitet

* Født 1973

* Cand.jur. 1997

* Advokatbestalling 2000

* Dr. jur. 2006 på grundlag af afhandlingen "Berettigede forventninger i forvaltningsretten"

* Har været ansat som advokatfuldmægtig, fuldmægtig i Justitsministeriet, kst. landsdommer og i forskellige stillinger på danske universiteter og undervist på en række forskellige uddannelser, bl.a. professor i fast ejendoms retsforhold ved Aalborg Universitet 2007-2010

* Siden 2010 professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet