Nyere højesteretspraksis om forvaltningsretlige spørgsmål

19. november 2024, kl. 17:00-19:00, Aarhus v/Højesteretsdommer Søren Højgaard Mørup og Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen

20. november 2024, kl. 17:00-19:00, København v/Højesteretsdommer Søren Højgaard Mørup og Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen