kommunalret

Velkommen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark har til formål at være forum for debat om aktuelle og principielle juridiske spørgsmål, der har betydning for navnlig kommunerne. Se foreningens vedtægter her, og meld dig ind i foreningen her.

Emnet for næste medlemsmøde er "GDPR – udvalgte problemstillinger, herunder om Justitsministeriets evaluering" v/højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen, kontorchef Mie Vinkel Sørensen, Justitsministeriet, og en medarbejder fra Datatilsynet

24. august 2021, kl. 17-19, København, 
26. august 2021, kl. 17-19, Aarhus

Den nye dato for medlemsmødet i Aarhus "Retssikkerhed på det sociale område" v/vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson, Justitia, og retschef i Retsenheden i Ankestyrelsen, Stine Maria Tolstrup Christensen, er;

Tirsdag den 14. september 2021, kl. 17
hos Horten, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus

Du kan se foreningens program for 2021 her.

Tilmelding til medlemsmøderne her.