Velkommen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark blev stiftet i foråret 2001 af en kreds af jurister med interesse for kommunernes retsforhold. 

Foreningens formål er at være forum for debat om aktuelle og principielle juridiske spørgsmål, der har betydning for kommunerne. Det kan være statens og kommunernes indbyrdes forhold, det kan være borgernes retsstilling over for kommunerne, eller det kan dreje sig om de politiske og administrative rammer for løsningen af de kommunale opgaver.

Politikere, offentligt ansatte, universitetsfolk og andre opfordres til at bruge foreningen til at skabe og deltage i debat om aktuelle juridiske spørgsmål af interesse for stat, kommuner og regioner.

I efteråret 2009 udvidede foreningen sig fra kun at omfatte kommunalret til også at omfatte forvaltningsret. I den forbindelse ændrede foreningen også navn til Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark.

 *****

Næste medlemsmøde i foreningen er et seminar til festligholdelse af den nye forvaltningsretsbog

v/landsdommer, professor dr.jur. Niels Fenger, advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager m.fl.

16. maj 2018, kl. 15-19, hos Nielsen Nørager, Frederiksberggade 16, 1459 København K