kommunalret

Velkommen

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark har til formål at være forum for debat om aktuelle og principielle juridiske spørgsmål, der har betydning for navnlig kommunerne. Se foreningens vedtægter her, og meld dig ind i foreningen her.

Det opdaterede program for 2020 finder du her.

Set i lyset af udviklingen af covid-19 har vi besluttet at holde foreningens medlemsmøde med Folketingets Ombudsmand Niels Fenger som et virtuelt møde på Teams. Mødet afvikles tirsdag den 10. november 2020 kl. 17-19 – dvs. datoen for Københavner-mødet. Det planlagte møde i Aarhus 3. december 2020 bliver aflyst.

Prisopgave

I anledning af 20-året for etableringen af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark udbyder foreningen en prisopgave inden for det overordnede emne ”Når mødet mellem forvaltningen og borgerne bliver konfliktfyldt”. Forfatteren af den vindende opgave modtager en pris på 15.000 kr. Vinderen offentliggøres på foreningens generalforsamling i foråret 2021, hvor vinderen holder et oplæg om emnet. Læs mere om prisopgaven her.