komret bestyrelsen

Foreningens bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i 2018

- Vibeke Iversen, chefjurist, Københavns Kommune

- Søren Højgaard Mørup, professor, dr.jur., Aarhus Universitet 

- Katrine Harlou, konstitueret kontorchef for kommunalret i Ankestyrelsen

- Steen Rønsholdt, dr. jur., professor, Københavns Universitet

- Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

- Morten Engberg, kontorchef, Folketingets Ombudsmand

- Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten Advokatpartnerselskab

- Kristian Korfits Nielsen, dommer, Højesteret

- Niels Fenger, landsdommer, professor, dr.jur., Københavns Universitet

- Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager

- Karsten Revsbech, professor, dr. jur., Aarhus Universitet

- Pernille Christensen, juridisk chef, KL