komret bestyrelsen

Foreningens bestyrelse, valgt på generalforsamlingen i 2020

- Søren Højgaard Mørup, professor, dr.jur., Aarhus Universitet (formand)

- Pernille Christensen, juridisk chef, KL (næstformand)

- Hans B. Thomsen, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

- Morten Engberg, kontorchef, Folketingets Ombudsmand

- Rikke Søgaard Berth, advokat, Horten Advokatpartnerselskab

- Kristian Korfits Nielsen, dommer, Højesteret

- Niels Fenger, dommer, Østre Landsret

- Anders Valentiner-Branth, advokat, Nielsen Nørager

- Karsten Revsbech, professor, dr. jur., Aarhus Universitet

- Lene Conrad, ankechef i Ankestyrelsen

- Christian Vigh, Sekretariatschef, Borgerrepræsentationens Sekretariat i Københavns Kommune 

- Sten Bønsing, professor, Ph.D., Aalborg Universitet

- Jesper Schaumburg-Müller, kontorchef, Moderniseringsstyrelsen