Program 2024

PROGRAM 2024

 MARTS

Aktindsigt – forskellige nedslagspunkter v/områdechef Jacob Gaardhøje, Folketingets Ombudsmand, retschef Stine Tolstrup Christensen, Ankestyrelsen og souschef Rikke Koefoed Nielsen, Ankestyrelsen

  1. marts 2024, kl. 17:00-19:00, København
  2. marts 2024, kl. 17:00-19:00, Aarhus

 APRIL

AI – muligheder og udfordringer v/strategidirektør Lisbeth Knudsen, Altinget/Tænketanken MandagMorgen og leder af oplysnings- og dialogindsats i projekt vedr. algoritmer, data og demokrati, afdelingschef Marya Akhtar, Juridisk afdeling, Institut for Menneskerettigheder, adjunkt Naja Holten Møller,

Københavns Universitet, professor Sune Lehmann, DTU og advokat Emilie Loiborg, Horten

  1. april 2024, kl. 16:00-19:00, København

 SEPTEMBER

Tilsyn v/ Ph.d.-studerende Morten Fristrup Schou, Juridisk Institut, Aarhus Universitet og Kontorchef Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand

  1. september 2024, kl. 17:00-19:00 København
  2. september 2024, kl. 17:00-19:00 Aarhus

 OKTOBER

Heldagskonference: Fejring af 100-året for Poul Andersens disputats og offentliggørelse af hyldestskrift i samme anledning (i samarbejde med Københavns Universitet)

  1. oktober, kl. 9:00-17:00, festsalen i Københavns Universitet, Frue Plads 4.

Tilmelding her.

 NOVEMBER

Nyere højesteretspraksis om forvaltningsretlige spørgsmål v/Højesteretsdommer

Søren Højgaard Mørup og Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen

  1. november 2024, kl. 17:00-19:00, Aarhus
  2. november 2024, kl. 17:00-19:00, København