Marts 2024

Emnet for næste medlemsmøde er:

AI – muligheder og udfordringer
v/strategidirektør Lisbeth Knudsen, Altinget/Tænketanken MandagMorgen og leder af oplysnings- og dialogindsats i projekt vedr. algoritmer, data og demokrati, adjunkt Naja Holten Møller, Københavns Universitet, professor Sune Lehmann, DTU, advokat Emilie Loiborg, Horten og afdelingschef Marya Akhtar, Juridisk afdeling, Institut for Menneskerettigheder

Seminaret holdes

Tirsdag 23. april 2024, kl. 16.00-19.00

Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Der vil være en kaffepause undervejs, og kl. 19.00 vil der være tapas og vin.

Tilmelding sker via foreningens hjemmeside senest 2 dage før arrangementets afholdelse.