Søren Højgaard Mørup

Højesteretsdommer, dr.jur.

* Født 1973

* Cand.jur. 1997

* Advokatbestalling 2000

* Dr.jur. 2006 på grundlag af afhandlingen "Berettigede forventninger i forvaltningsretten"

* Har været ansat som advokatfuldmægtig, fuldmægtig i Justitsministeriet, kst. landsdommer og i forskellige stillinger på danske universiteter og undervist på en række forskellige uddannelser, bl.a. professor i fast ejendoms retsforhold ved Aalborg Universitet 2007-2010 og professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet 2010-2022

* Højesteretsdommer siden 2022