kommunalret

Hvordan skal politisk-administrative skandalesager undersøges i fremtiden?

Undersøgelse af politisk-administrative skandalesager har i de seneste år været et varmt politisk emne. Undersøgelseskommissionerne er både langsomme og dyre og ender som regel i ingenting, lyder kritikken. Skandalesager bør i stedet undersøges af politikerne selv. Med folketingshøringer, videregående parlamentariske undersøgelser mv. 

Udvalget om undersøgelseskommissioner har med sin netop afgivne betænkning om ”Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer” (Bet. 1571/2018) gennemtrawlet emnet, belyst reformmulighederne og vurderet fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesformer. Nu står så den politiske stillingtagen på dagsordenen.

Formanden for udvalget, højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, vil fortælle om emnet og give sit bud på, hvad der måske er i vente.

  • Højesteretsdommer Jens Peter Christensen

23. januar 2019, kl. 17-19, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

6. februar 2019, kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Databeskyttelsesforordningen

- DPO'ens opgaver og samspillet med forvaltningen

v/Mia Staal, chefkonsulent i Datatilsynet og chef for Intern Revision og DPO, Jesper Gjøtterup Andersen, Københavns Kommune (i Hellerup), og 

persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun, og souschef for Intern Revision, Lone Forsberg, Københavns Kommune (i Aarhus)

19. september 2018, kl. 17-19, hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

26. september 2018, kl. 17-19, hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Preben Horningstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Mia Staals powerpoint

Jesper Andersens og Lone Forsbergs powerpoint

 

Status for fair og lige konkurrence

v/branchedirektør Jakob Scharff, DI, og advokat Rikke Søgaard Berth, Horten

15. november 2018, kl. 17-19, hos Horten, Philip Heymans Allé, 2900 Hellerup

20. november 2018, kl. 17-19, hos hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Oplægsholdernes præsentation

Databeskyttelsesforordningen og konsekvenserne for dansk lovgivning (udvidet arrangement)

v/kontorchef Jakob Spangsberg Lundsager, Justitsministeriet, og kommitteret Jens Møller, Ombudsmanden

7. november 2017, kl. 17.00-20.00 ca. i Aarhus

Arrangementet afholdes hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Indgang til Richard Mortensenstuen er Fredrik Nielsen Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C.

14. november 2017, kl. 17.00-20.00 ca. i København

Arrangementet afholdes på Københavns Rådhus, Hovedkassen, Rådhuspladsen 1, 1550 København V.

Jens Møllers powerpoint

Jakob Spangsberg Lundsagers powerpoint