kommunalret

Forvaltningskontrakter

Forvaltningskontrakter v/lektor, dr.jur., Rasmus Grønved Nielsen, Københavns Universitet

6. juni 2023, kl. 17.00-19.00, Aarhus (Aarhus Universitet - Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C)

7. juni 2023, kl. 17.00-19.00, København (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup)

Præsentation: Forvaltningskontrakter

Anvendelsen af EU-ret i forvaltningen og Menneskerettighedskonventionens betydning for forvaltningens sagsbehandlingstid

Anvendelsen af EU-ret i forvaltningen v/Folketingets Ombudsmand, dr.jur. Niels Fenger, og Menneskerettighedskonventionens betydning for forvaltningens sagsbehandlingstid v/ professor, ph.d. Louise Halleskov, Aarhus Universitet

4. januar 2023, kl. 17:00-19:30, København (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup) 

11. januar 2023, kl. 17:00-19:30, Aarhus (Aarhus Universitet - Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C)

Præsentation:Menneskerettighedskonventionens betydning for forvaltningens sagsbehandlingstid v/ professor, ph.d. Louise Halleskov, Aarhus Universitet

 

Kommunalretlige nyheder og tendenser, herunder præsentation af den nye styrelseslovskommentar

v/afdelingschef Hans B. Thomsen og chefkonsulent Lise Brandi-Hansen fra Indenrigs- og Boligministeriet, sekretariatschef Christian Vigh og chefjurist Christina Ekmann fra Københavns Kommune samt chefkonsulent Christina Themsen fra Ankestyrelsen

8. september 2022, kl. 17:00-19:30, København (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup)

15. september 2022, kl. 17:00-19:30, Aarhus (Aarhus Universitet - Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej 4, Bygning 1421, 8000 Aarhus C)

Præsentation: Kommunalretlige nyheder september 2022 - v Hans B Thomsen mfl

Præsentation: Nyt fra det kommunale tilsyn -  Ankestyrelsen - september 2022

 

Seminar om forvaltningsretlige nyheder og tendenser

v/Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, advokat Anders Valentiner-Branth, juridisk konsulent Jens Møller og advokat Lau Franzmann Berthelsen fra Civitas Advokater samt retschef Stine Maria Tolstrup Christensen og chefkonsulent Christian Ougaard fra Ankestyrelsen

21. april 2022, kl. 16.30-20.30, København (ifm. generalforsamling) (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup)
25. april 2022, kl. 16.30-20.30, Aarhus (Horten, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus)

Program:

Kl. 16.30-16.40 Velkomst (og generalforsamling i København)

Kl. 16.40-17.40 Nyheder og tendenser i ombudsmandens praksis v/Folketingets Ombudsmand Niels Fenger

Kl. 17.40-18.40 Forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige nyheder og tendenser v/advokat Anders Valentiner-Branth og juridisk konsulent Jens Møller, Civitas Advokater

Kl. 18.40-19.10 Sandwich

Kl. 19.10-20.00 Om bevisbedømmelsen og pligten til sagsoplysning v/Stine Maria Tolstrup Christensen og Christian Ougaard, Ankestyrelsen

Kl. 20.00-20.30 Forvaltningsretlige sager om EMRK, herunder artikel 3’s betydning for forvaltningsretten v/Lau Franzmann Berthelsen, Civitas Advokater

Præsentationer

Niels Fenger - sager oplægget omhandlede

Retssikkerhed på det sociale område

v/vicedirektør, Birgitte Arent Eiriksson, Justitia, og retschef i Retsenheden i Ankestyrelsen, Stine Maria Tolstrup Christensen

15. juni 2021, kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

14. september 2021, kl. 17-19, Horten, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus

Den nye ombudsmand

 • Folketingets Ombudsmand Niels Fenger

10. november 2020, kl. 17-19 - afholdes som et virtuelt møde på Teams

AFLYST - 3. december 2020, kl. 17-19, Horten, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus

Oversigt FOB-sager

Hvordan skal politisk-administrative skandalesager undersøges i fremtiden?

Undersøgelse af politisk-administrative skandalesager har i de seneste år været et varmt politisk emne. Undersøgelseskommissionerne er både langsomme og dyre og ender som regel i ingenting, lyder kritikken. Skandalesager bør i stedet undersøges af politikerne selv. Med folketingshøringer, videregående parlamentariske undersøgelser mv. 

Udvalget om undersøgelseskommissioner har med sin netop afgivne betænkning om ”Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer” (Bet. 1571/2018) gennemtrawlet emnet, belyst reformmulighederne og vurderet fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesformer. Nu står så den politiske stillingtagen på dagsordenen.

Formanden for udvalget, højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen, vil fortælle om emnet og give sit bud på, hvad der måske er i vente.

 • Højesteretsdommer Jens Peter Christensen

23. januar 2019, kl. 17-19, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

6. februar 2019, kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Erhvervshusenes og kommunernes opgaver efter erhvervsfremmereformen

 • Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden
 • Direktør for Kultur & Erhverv Mette Højborg, Holstebro Kommune

4. april 2019, kl. 17-19, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (mødelokale 1), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C - AFLYST

30. april 2019 (i forbindelse med foreningens generalforsamling), kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København

Powerpoints

EMRK's betydning for forvaltningen og forvaltningsretten

 • Landsdommer Niels Fenger, Østre Landsret

10. september 2019, kl. 17-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København

17. september 2019, kl. 17-19, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

Digitalisering i den offentlige forvaltning (seminar på 4 timer)

 • Direktør Rikke Hougaard Zeberg, Digitaliseringsstyrelsen
 • Lektor Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet
 • Vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia og medlem af Dataetisk Råd, Birgitte Arent Eiriksson
 • Direktør Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet

24. oktober 2019, kl. 15-19, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, København

Hanne Marie Motzfeldts præsentation

Cristina Angela Gulisanos præsentation

Birgitte Arent Eirikssons præsentation

Anders Valentiner-Branths præsentation

Nye forvaltningsretlige tendenser og nyheder (seminar på 4 timer)

 • Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen
 • Kommitteret Jens Møller, Folketingets Ombudsmand
 • Direktør Louise Vadheim Guldberg, Folketingets Ombudsmand
 • Vicedirektør Lennart Hem Lindblom, Folketingets Ombudsmand
 • Advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager
 • Advokat Ole Hasselgaard, Nielsen Nørager
 • Advokat Rasmus Blaabjerg, Nielsen Nørager

11. november 2019, kl. 16-20, Danske Advokaters kursus- og mødecenter ”Valencia”, Vesterbrogade 32, 1620 København V

18. november 2019, kl. 16-20, Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Preben Hornungstuen), Studenternes hus – Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens vej 2-4, Aarhus C

Jørgen Steen Sørensens præsentation

Anders Valentiner-Branths, Ole Hasselgaards og Rasmus Blaabjergs præsentation

Louise Vadheim Guldbergs og Lennart Hem Lindbloms præsentation

Statsstøtte - herunder samspillet mellem nationale regler og EU-regler

v/chefkonsulent Britt Vonger, Gentofte Kommune, og statsstøttechef Preben Sandberg Pettersson, Erhvervsministeriet

7. februar 2018, kl. 17-19, hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

27. februar 2018, kl. 17-19, hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (mødelokale 1), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Britt Vongers powerpoint

Preben Sandberg Petterssons powerpoint

Databeskyttelsesforordningen

- DPO'ens opgaver og samspillet med forvaltningen

v/Mia Staal, chefkonsulent i Datatilsynet og chef for Intern Revision og DPO, Jesper Gjøtterup Andersen, Københavns Kommune (i Hellerup), og 

persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun, og souschef for Intern Revision, Lone Forsberg, Københavns Kommune (i Aarhus)

19. september 2018, kl. 17-19, hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

26. september 2018, kl. 17-19, hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Preben Horningstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Mia Staals powerpoint

Jesper Andersens og Lone Forsbergs powerpoint

 

Status for fair og lige konkurrence

v/branchedirektør Jakob Scharff, DI, og advokat Rikke Søgaard Berth, Horten

15. november 2018, kl. 17-19, hos Horten, Philip Heymans Allé, 2900 Hellerup

20. november 2018, kl. 17-19, hos hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Oplægsholdernes præsentation

Databeskyttelsesforordningen og konsekvenserne for dansk lovgivning (udvidet arrangement)

v/kontorchef Jakob Spangsberg Lundsager, Justitsministeriet, og kommitteret Jens Møller, Ombudsmanden

7. november 2017, kl. 17.00-20.00 ca. i Aarhus

Arrangementet afholdes hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Indgang til Richard Mortensenstuen er Fredrik Nielsen Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C.

14. november 2017, kl. 17.00-20.00 ca. i København

Arrangementet afholdes på Københavns Rådhus, Hovedkassen, Rådhuspladsen 1, 1550 København V.

Jens Møllers powerpoint

Jakob Spangsberg Lundsagers powerpoint

 

Samspillet mellem politikere og embedsmænd - erfaringer med kodeks VII

v/afdelingschef Jens Teilberg Søndergaard, Justitsministeriet, og tidligere kommunaldirektør Marius Ibsen, Gladsaxe Kommune

20. september 2017, kl. 17, i København

Arrangementet afholdes hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

26. september 2017, kl. 17, i Aarhus

Arrangementet afholdes hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Preben Horningstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Indgang til Preben Hornungstuen er Fredrik Nielsen Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C.

Powerpoint Jens Teilberg Søndergaard

Powerpoint Marius Ibsen

 

Kommuner og fonde (ændret medlemsmøde)

v/advokat Rikke Søgaard Berth, Horten

20. april 2017, kl. 17.00 i København (i forbindelse med foreningens generalforsamling)

Arrangementet planlagt til 24. april 2017 i Aarhus er desværre AFLYST pga. for få tilmeldinger.

Dette arrangement erstatter det oprindeligt planlagte arrangement om afholdelse af større kulturarrangementer, som i stedet afholdes 6. juni 2017 i København og 12. juni 2017 i Aarhus.

Powerpoint Rikke Søgaard Berth

Rammer og anbefalinger for afholdelse af større kulturevents

v/adm. direktør Lars Liebst, Tivoli, og advokat Rikke Søgaard Berth, Horten

6. juni 2017 i København

Arrangementet afholdes hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

12. juni 2017 i Aarhus

Arrangementet afholdes hos Konferencecenteret Stakladen, Aarhus Universitet (Richard Mortensenstuen), Studenternes hus - Bygning 1421-1422, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Indgang til Richard Mortensenstuen er Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, 8000 Aarhus C.

Powerpoint Lars Liebst og Rikke Søgaard Berth

SKATs udfordringer og initiativer

v/Jesper Rønnow Simonsen, direktør hos SKAT

4. november 2014 i København

18. november 2014 i Aarhus - DETTE ARRANGEMENT ER DESVÆRRE AFLYST!

Digital forvaltning

v/Sune Fugleholm, partner hos Kammeradvokaten og Niels Fenger, professor dr.jur. på Københavns Universitet

10. april 2014 i Aarhus - arrangementet i Aarhus aflyses desværre denne gang!

30. april 2014 i København (i forbindelse med foreningens generalforsamling)

Materiale Sune Fugleholm

Powerpoint Sune Fugleholm

Materiale Niels Fenger

Har vi et effektivt kommunaltilsyn?

v/direktør for Statsforvaltningen Hovedstaden, Niels Preisler, og foreningens formand, chefjurist i Københavns Kommune, Vibeke Iversen.

11. april 2013 kl. 17.00-19.00 i København (foreningens generalforsamling afholdes samtidig hermed)

18. april 2013 kl. 17.00-19.00 i Aarhus

Powerpoint

Forvaltningsloven fylder 25 år

v/ professor dr.jur. ved Københavns Universitet, Niels Fenger, om god forvaltningsskik og advokat Anders Valentiner-Branth, Horten, om opnåelsen af en mere effektiv forvaltning

19. april 2012, kl. 17:00 - 19:00 i Aarhus

25. april 2012, kl. 17:00 - 19:00 i København (samtidig afholdes foreningens generalforsamling)

Powerpoint