Kristian Korfits Nielsen

Dommer i Højesteret

* Formand for Datarådet

* Næstformand i Arbejdsretten

* Censor ved jurauddannelserne