komret bestyrelsen

Anders Valentiner-Branth

Advokat og partner, Civitas Advokater

* Født 1966 

* Cand. jur. fra Københavns Universitet 1994

* Juridisk konsulent i direktionssekretariatet i Vestsjællands Amt 1999-2000 

* Indenrigsministeriet, hvor han var jurist fra 1994-1999 

* Han har i mange år undervist i forvaltningsret ved Københavns Universitet og har været lektor i praktisk forvaltningsret siden 2001

* Derudover underviser Anders Valentiner-Branth også på en lang række kurser hvert år – herunder kurser skræddersyet til kommuner og forvaltninger

* Advokatbeskikkelse 2002

* Møderet for Landsret 2005

* Møderet for Højesteret 2010